TIBBİ BİYOKİMYA 2014 Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları 

Tarih Saat Sunu başlığı Sunan Öğretim üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
06.03.2014 14:00 Karaciğer fonksiyon testleri Prof.Dr.Serenay Elgün Ülkar Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu
18.03.2014 14:00 Böbrek Fonksiyon Testleri Prof.Dr.Serenay Elgün Ülkar Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu
19.03.2014 14:00 Laboratuar Yönetimi Prof.Dr. Erdinç Devrim Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu
20.03.2014 14:00 Tam Kan Sayımı-1 Prof.Dr. Berrin İmge Ergüder Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu

 TIBBİ BİYOKİMYA 2014 Araştırma Görevlileri Seminerleri 

Tarih Saat Sunu başlığı Sunan Araştırma Görevlisi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf adı:
26.02.2014 10:30 Asetilasyonun metabolizmadaki yeri Dr.Metin Genç Tıbbi Biyokimya ABD
 
Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu
05.03.2014 10:30 Obez çocuklarda rezistin seviyeleri Dr.Özkan Özer Tıbbi Biyokimya ABD
 
Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu
18.03.2014 10:30 Acil hastalarda enfeksiyon biyomarkırları Dr. H.Haydar Kutlu Tıbbi Biyokimya ABD
 
Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu

2014 Araştırma Görevlileri Seminerleri

Tarih Saat Sunu başlığı Sunan Araştırma Görevlisi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf adı:
19.02.2014 10:30 Glikolize ürünlerin çözünebilir reseptörlerini ölçümü Dr. Seda Bahsi Tıbbi Biyokimya ABD  Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu
03.02.2014 10:30 Diyabette SSS’nin glikoz regülasyonundaki önemi Dr.Özkan Özer Tıbbi Biyokimya ABD  Tıbbi Biyokimya Toplantı Salonu