Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Morfoloji Yerleşkesi Dekanlık Binası 06100 Sıhhiye / ANKARA
Anabilim Dalı Sekreteri: Nurhan GÖDELEKOĞLU
Tel         : 0 312 5958268
Faks       :
E-posta   : biyokim@medicine.ankara.edu.tr