TARİHÇE

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsü, Tıp Fakültesinin kuruluşundan bir yıl sonra, 1946’da Cebeci Yerleşkesinde faaliyete geçmiştir. Biyokimya Kürsüsü 1967 yılında halen bulunduğu Morfoloji Yerleşkesine taşınmıştır. Kimya Kürsüsü ile 1974 yılında birleşerek Biyokimya ve Kimya Kürsüsü olarak, 1980 yılında da Kimya Kürsüsü ile ayrılarak tekrar Biyokimya Kürsüsü adı altında çalışmaya devam etmiş ve 1982 yılından sonra Biyokimya Anabilim Dalı olarak adlandırılmıştır. Temmuz 2009’da Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı adını almıştır. Anabilim Dalının kuruluşundan itibaren sırasıyla, Prof. Stary, Prof. Malpress, Prof. Lukens, Prof. Aras, Prof. Atasagun, Prof. Rota, Prof. Yurtarslanı, Prof. Durak, Prof. Gökhun ve Prof. Sunguroğlu Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmişlerdir. Anabilim Dalı Başkanlığı Kasım 2012’den itibaren Prof. Öztürk tarafından yürütülmektedir.

GENEL TANITIM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Morfoloji Yerleşkesi’nde Dekanlık Binası batı kanadı birinci katında hizmet vermektedir. Anabilim Dalımız akademik kadrosunda 6 profesör ,1 uzman ve 5  tıpta uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır. Ayrıca, anabilim dalımızda 1 doktora öğrencimiz ders ve 2 doktora öğrencimiz tez aşamasında çalışmalarına devam etmektedir. İdari kadromuzda 3 laborant, 1 sekreter, 1 ayniyat memuru ve 1 hizmetli çalışmaktadır.

Kuruluşundan beri eğitim öğretim çalışmalarını başarıyla sürdüren Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı on binlerce lisans öğrencisinin yanı sıra çok sayıda yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencisi yetiştirmiştir. Eğitim öğretim çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırmaların da üstün performansla yürütüldüğü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalının uluslararası indekslere geçmiş 200’ün üzerinde bilimsel yayını bulunmaktadır. Bu yayınlara 1500’ün üzerinde atıf yapılmıştır.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri göz önüne alarak 2013 yılında yüksek lisans ve doktora programlarını güncellemiştir. Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ilkeleri doğrultusunda Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programı yenilenmiştir. Ayrıca, araştırmalarda Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) gibi yeni teknoloji ürünü cihazlar da kullanılmaya başlanmış ve oksidan/antioksidan sisteme yönelik çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir.

Anabilim dalımızda Tıpta Uzmanlık ve Doktora eğitimlerinin yanı sıra, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Anestezi Bölümü öğrencilerine kuramsal ve/veya uygulamalı biyokimya dersleri verilmektedir.

Anabilim dalımız araştırma ve rutin laboratuvarında, derin dondurucu (-80 Co), homojenizatör, soğutmalı ve normal santrifüjler, ultraviyole (UV) – görünür bölge spektrofotometreleri, ELISA ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) cihazı gibi araç gereçler bulunmaktadır. Anabilim dalımızda rutin olarak üriner sistem taş analizleri, 24 saatlik idrarda sitrat ve oksalat miktar tayinleri, serum ve çeşitli vücut sıvılarında adenozin deaminaz (ADA) enzim aktivitesi ölçümleri yapılmaktadır.

Prof. Dr. Zuhal Yurtarslanı Araştırma Laboratuvarı’nda antioksidanlar ve kanser, antioksidanlar ve ateroskleroz, beslenme ve kanser, beslenme ve ateroskleroz ilişkisi konularına yönelik çeşitli araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla, serum, plazma, eritrosit çözeltisi ve doku homojenatlarında antioksidan enzimler olan süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-PO) ve katalaz (KAT) aktiviteleri, antioksidan potansiyel (AOP) ve oksidasyona duyarlılık değerleri ile oksidasyon göstergesi olarak lipit peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) düzeyleri ve süperoksit radikali oluşumuna yol açtığı bilinen ksantin oksidaz (KO) enzim aktivitesi ölçümleri yapılmaktadır. Medyatör olarak bir çok fizyolojik olayda rol alan nitrik oksit (NO) düzeyleri ve NO sentezinde görevli nitrik oksit sentaz (NOS) ve bu yolakta rolü olan arjinaz enzim aktiviteleri de çalışılmaktadır. DNA yıkım yolunda görev alan enzimlerin aktiviteleri de araştırma konuları arasında bulunmaktadır. HPLC ile MDA, nükleozid ve nükleotid ölçümleri araştırma amaçlı olarak çalışılabilmektedir. Anabilim dalımızdaki laboratuvar çalışmalarında akademik kadrodaki öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlileri ile birlikte laborantlarımız görev almaktadırlar.